вторник, 25 Февруари 2024 18:45ч.
За фирмата


АЛФАТОН Мрамор ООД ЛогоAЛФАТОН Мрамор ООД е създадена през 1996 г. като търговска фирма в областта на настилките и облицовките от естествени каменни материали. Фирмата изготвя спесификации, осигурява изработката на детайлите и доставя материалите – мрамор и гранит и  варовик за престижни обекти в Гърция, България и Русия.

В началото на 1998 г., фирмата започва развитие на направление “топлоизолации”, поемайки изключителното представителство на топлоизолационните плоскости от стабилизиран експандиран пенополистирен с търговска марка МОНОДУР. Този материал се произвежда по най-съвременна италианска технология, от специална първокласна суровина, в заводите на МОНОСТИР АД – една от първите и най-големи фирми производители на експандиран пенополистирен в Гърция,  с над 25 годишна традиция.
На базата на този изключително ефективен топлоизолационен материал, компетентните специалисти на фирмата са разработили широка гама от интегрирани системи за топлоизолация:
Система за външна фасадна топлоизолация; Система за топлоизолация от вътрешната страна на стената; Система с панели АЛФАГКМ за вътрешна топлоизолация; Система АЛФАПАНЕЛ за външна фасадна топлоизолация; Система за фасадна топлоизолация под каменна облицовка; Системи за топлоизолация на подове; Системи за топлоизолация на покриви.
Тези системи се утвърдиха през последните години като едни от най-ефективните на българския строителен пазар. Те са приложими за всички видове сгради: жилищни, административни, обществени, за повечето видове промишлени сгради и др. Разработени са и подробни детайли за топлоизолацията на всички елементи на сградите.
Характерно в стила на работа на фирмата е че тя не копира буквално европейските схеми и материали. Ползвайки големия практически опит на европейски фирми от бранша, техническият екип на АЛФАТОН Мрамор ООД внася качествени изменения и допълнения в технологията и материалите съобразно климатичните особености и традиционните начини на строителство в България, като по този начин се повишава устойчивостта на системите и се намалява крайината им стойност.

Специалистите от фирмата работят  също и в изследването и практическото прилагане на най-новите световни концепции в областта на топлоизолационните материали и системи. Те консултират и свои партньори от Гърция по спесифични технически въпроси относно външните топлоизолационни системи, които през последните години започнаха да се прилагат все по-масово в строителството в южната ни съсъедка.

АЛФАТОН Мрамор ООД е една от първата специализирана фирма в областта на топлоизолационните системи, която възлага на български производители на сухи строителни смеси производството на специализирани продукти за залепване и за шпакловане на топлоизолационни плоскости от пенополистирен.

През изминалия период на работа Системите за топлоизолация с МОНОДУР® ЕПС са доказали своята ефективност и конкурентност по отношение на качество и обща стойност. Това е и причината днес АЛФАТОН Мрамор ООД да има над 450 строителни фирми като традиционни клиенти и над 600 хил.м2 изолирани повърхнонсти. Особено бързо нараства популярността на системите с МОНОДУР® ЕПС и сред индивидуалните клиенти, строящи собствени сгради, които търсят качествена, гарантирана и дълготрайна, и същевременно с конкурентна стойност топлоизолационна система. Във фирмата те получават компетентни технически консултации и освен това имат възможност да ползват и монтажни услуги на лицензирани от АЛФАТОН Мрамор ООД строителни фирми и специалисти за полагане на топлоизолационните системи. На практика мотото на фирмата “ЕФЕКТИВНАТА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ” е разширено със “СИГУРНОСТ, ДЪЛГОВЕЧНОСТ, ГАРАНЦИИ”.

Твърде много са, за да бъдат поотделно цитирани, изградените от 1998 г. досега обекти с топлоизолационните материали на фирмата – офис центрове, училища, детски градини, спортни сгради, хотели, жилищни сгради, фамилни къщи, промишлени сгради и др.
Освен с качеството и ефективността на материалите и услугите, на които се дължи непрекъснатото развитие на направлението за топлоизолации във фирмата, голямо значение имат и винаги поддържаните достатъчни складови наличнисти за незабавно задоволяване на всички необходимости на клиентите.

Заедно с материалите и системите с МОНОДУР® ЕПС, АЛФАТОН Мрамор ООД предлага и много други материали за изолация – тръбни топлоизолации, различни видове подпокривни мембрани, подпаркетни подложки, водосточни системи и др.

Успоредно с това АЛФАТОН Мрамор ООД продължава успешно работата си в областта на естествените каменни материали, където извършва комплексни доставки на детайли, настилки и облицовки за по-олеми обекти и е в процес на реализация на амбициозни проекти в тази сфера.
С комплексния подход в работата си – от компетентните технически консултации, цялостни технически разработки, висококачествени и конкурентни материали, сигурност и постоянство в доставките, до монтажни услуги, и гаранция за изпълнените системи, АЛФАТОН Мрамор ООД е желан и търсен партньор на строителния пазар в България.

 

 


 

"Алфатон" © 1999-2024

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!