Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100335 in /home/alfaton/www/root/php/connect.inc.php on line 2
АТМ
четвъртък, 26 Април 2022 21:03ч.

Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100335 in /home/alfaton/www/root/php/connect.inc.php on line 2

СИСТЕМА С ЕПС МОНОДУР ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ

Подът е елемент, с който човешкото тяло е в почти непрекъснат контакт, затова е важно усещането за този контакт да е приятно и комфортно.
Добрата топлоизолация на пода на помещението е от значение както за намаляване на загубите на топлина през този конструктивен елемент, така и за комфортното усещане при пребиваване в помещението.

От топлоизолация на пода, обикновено има необходимост в следните случаи:

•Подове на сутеренни помещения, които са в непосредствен контакт със земната основа;
•Подове, разделящи отопляеми от неотопляеми помещения;
•Подове на помещения, граничещи с външния въздух;
•Подове, в които има монтирано подово отопление.

Видът на топлоизолационния материал, използван при топлоизолация на подове зависи главно от големината на експлоатационното натоварване на подовата конструкция.
При топлоизолация на помещения с голямо натоварване - складове, промишлени помещения, паркинги или други такива, топлоизолацията се избира по параметъра “якост на натиск”, който да съответства на заложените в проекта натоварвания.
В случай че се изолира жилищно или офисно помещение, където натоварването е в съответните нормативни граници, целесъобразно е да се използва топлоизолация от висококачествен стабилизиран експандиран пенополистирен ЕПС МОНОДУР тип S / EПС МОНОДУР тип SL с обемно тегло  25/20 кг/м3, който безпроблемно поема натоварване от порядъка на няколко тона на квадратен метър.
Плоскостите са с фалцово оформени ръбове, които при застъпването си елиминират евентуални топлинни мостове по фугите.

Обикновено топлоизолацията на подове се изпълнява по следния начин:


  Преглежда се внимателно равнинността на основата (в общия случай - стоманобетонова плоча) и ако се установят големи неравности се прави изравнителна замазка.
Върху основата се полага влагозащитно фолио, като отделните ивици се застъпват и се залепват по дължина с надеждна самозалепваща лента.
Така положено, фолиото предпазва по-горните слоеве на системата от влага.
Топлоизолационнните плоскости от стабилизиран експандиран пенополистирен ЕПС МОНОДУР тип S/SL  се нареждат плътно една до друга, като се застъпват с фалцованите си ръбове.

По периметъра на помещението се оставя разширителна фуга 8-15 мм или повече, в зависимост от размерите на помещението, като се запълва с еластичен материал.
Върху така положените топлоизолационни плоскости се прави циментопясъчна замазка, която ако е с по-малка дебелина от 4 см се армира с лека стоманена мрежа.
Функцията на този слой е да преразпределя натоварването и да предпазва топлоизолацията от концентрирани товари.
В слоя замазка е въможно да се монтира инсталацията на евентуално подово отопление.
Важно е при замазката също да се остави периметърна разширителна фуга, запълнена с еластичен материал.
След изсъхването на замазката, върху нея се полага подовата настилка, която може да бъде паркет, мокет, керамични или други плочи.

Друг възможен вариант на топлоизолационна система за подове е така нареченият “сух под”.
Системата се изпълнява по описания по-горе начин, с тази разлика, че вместо армирана циментопясъчна замазка, върху топлоизолационните плоскости се полагат в два слоя, с разминати фуги плочи от твърд материал - гипсфазер или плочи от дървесни частици.
Предимствата на “сухия под” са, че по този начин изпълнението на системата става много бързо, чисто и без никакви мокри процеси, повърхността е готова веднага за полагане на всички видове подови настилки.

Важен момент при изпълнението на подовата топлоизолация е изборът на дебелина на топлоизолационния материал.
Дебелината се определя с топлотехнически изчисления, съгласно нормите за топлоизолация и зависи от разликата в експлоатационните температури на помещенията, които се разделят от подовата конструкция. 
И тук, особено в случаите, когато подът на изолираното помещение граничи с външния въздух и при подово отопление, важи основният принцип за дебелина на топлоизолационния слой - колкото по-дебел е слоят, толкова по-голям ефект.
"Топлоизолации" с дебелини 0.5 см, 1 см, 2 см в случая са откровено безмислени!

За всеки конкретен случай, относно детайлите за изпълнение и дебелините на изолационния и защитния слой, най-добре е да се потърси консултация  от компетентните специалисти на АЛФАТОН Мрамор ООД.


 

"Алфатон" © 1999-2022

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!