събота, 20 Юни 2024 04:14ч.

 Комплекти Гранитни стъпала с плинтове, цокли и плочи за настилка на стълбищни площадки.

тип ROSA BETA
Полиран*

тип BIANCO SARDO
Полиран*

тип CORAL RED
Полиран*
тип TIGER YELLOW
Полиран*
тип PADANG DARK
Полиран*

  

 *Графичните изображения са само илюстративни и може да не съответстват на предлаганите материали !

 тип ROSA BETA
Термолющен*
тип BIANCO SARDO
Термолющен*
тип CORAL RED
Термолющен*
тип TIGER YELLOW
Термолющен*

тип PADANG DARK
Термолющен*

         

 *Графичните изображения са само илюстративни и може да не съответстват на предлаганите материали !

НАЛИЧНОСТИ към момента на публикуване :

1. Полирани Стъпала с полиран кант и фаска и Полирани плинтове - комплект*

Дължина Вид Размери Тип Rosa Beta Тип Bianco Sardo Тип Coral Red
[cm] [cm]  налични бр* налични бр*   налични бр *
 120  Стъпало 120 х 33 х 2   X X X     43     Х Х Х 
 Плинт 120 х 16 х 2  
 130  Стъпало 130 х 33 х 2     55      170      80   
 Плинт 130 х 16 х 2  
 140  Стъпало 140 х 33 х 2     33     X X X   Х Х Х 
 Плинт 140 х 16 х 2  
mix 120-130 Стъпало 120-130 х 33 х 2  Х Х Х     120     Х Х Х 
Плинт 120-130 х 16 х 2

* Наличните бройки са комплекти и се предлагат само като Стъпало + Плинт - комплект


2. Полирани Плинтове

Дължина Вид Размери Тип Coral Red Тип Padang Dark
 [cm]  [cm]  налични бр  налични бр 
130 Плинт 130 x 16 x 2     50      ХХХ   
mix 130-140 Плинт 130-140 x 16 x 2    ХХХ       100   

 2. Стъпало термолющено с полиран плинт - комплект

Дължина Вид Размери Тип Rosa Beta Тип Padang Dark Тип Coral Red Тип Tiger Yellow
[cm] [cm]  налични бр* налични бр*   налични бр*  налични бр*
 140  Стъпало 140 х 33 х 2  77  52 ХХХ 150
 Плинт 140 х 16 х 2  

 3. Плочи 1 см, полирани - за настилка на стълбищните площадки

Вид Размери Тип Rosa Beta Тип Bianco Sardo Тип Coral Red Тип Tiger Yellow
[cm]  налични м2* налични м2*   налични м2*  налични м2*
 Плочи 40 х 40 х 1 ф 28  50 12 ХХХ
60 x 60 x 2 11 11 XXX XXX

Плочите се предлагат изключително и само за необходимата настилка на стълбищните площадки към съответните стъпала.
 
4. Цокли 7 х 1 см, полирани, с полиран кант и фаска

Дължина Вид Размери Тип Rosa Beta Тип Bianco Sardo Тип Coral Red Тип Tiger Yellow
[cm] [cm]  налични бр* налични бр*   налични бр*  налични бр*
40, 50, 60  Цокъл 7 х 40,50,60 х 1  достатъчни за наличните комплекти достатъчни за наличните комплекти достатъчни за наличните комплекти ХХХ

 

"Алфатон" © 1999-2024

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!