четвъртък, 30 Април 2024 00:10ч.


Нова революционна вътрешна топлоизолационна система "НАПРАВИ
 СИ САМ" с максимален ефект, при минимална дебелина.
Топлоизолационните панели с рефлекторна изолация 
АЛФАГКМ РЕФЛЕКТ представляват касетъчни панели от високоефективен топлоизолиращ материал XPS, в която е вложен слой от рефлекторната изолация REFLECTIX. Касетата е затворена с плоча от гипскартон. Така съчетаната система от конвенционална и рефлекторна топлоизолация е много по-ефективна при защита на стените и таваните от загуби на топлина.

  Изтегли Система АЛФА ГКМ брошура в .pdf формат

Схема на структурата на панел АЛФАГКМ РЕФЛЕКТ

Топлоизолационните панели АЛФАГКМ  РЕФЛЕКТ  са основен компонент от Системата за вътрешна топлоизолация с панели АЛФАГКМтм.


Принцип на работа.

В природата топлината се предава между телата, от тялото с по-висока температура към тялото с по-ниска температура, като в идеалния случай се постига изравняване на температурите на двете тела - топлинно равновесие. Предаването на топлина се извършва основно чрез следните физични процеси:

1. Кондукция - при непосредствен контакт (допир) между две тела. По-топлото тяло предава топлина на допряно до него тяло с по-ниска температура, докато температурата на двете тела не се изравни - да се достигне се температурно равновесие.

2. Конвекция - топлината се пренася чрез въздуха. По-топлото тяло загрява въздуха, който е в контакт с него, а загрятият въздух пренася при движението си и предава топлината си на друго тяло с по-ниска температура, като процесът е динамичен и се стреми да бъде постигнато температурно равновесие между всички тела и въздуха.

3. Топлинно лъчение - инфрачервени лъчи. Всяко нагрято твърдо тяло излъчва електромагнитни вълни в инфрачервената част от спектъра - инфрачервени лъчи.
Тези лъчи, движейки се във въздушна среда достигат до други тела.
В зависимост от повърхността си тези тела отразяват или поглъщат инфрачервените лъчи.
В случай че ги поглъщат, телата се загряват и сами започват да излъчват инфрачервеното лъчение. Разбира се част от поетата топлина се отдава и по другите два начина - кондукция и конвекция, ако има условия за това.
А в случай че телата са с отразяваща повърхност, те просто връщат достигналите до тях инфрачервени лъчи в простанството, без да поемат топлина от тях.

При топлоизолационнит панели с рефлекторна изолация АЛФАГКМ РЕФЛЕКТ, слоят от гипскартон се нагрява като приема топлина от инфрачервеното лъчение на отоплителните уреди и загрятите предмети в помещението, както и чрез конвекция от затопления въздух.  Инфрачервените лъчи, които този слой започва да излъчва в посока към стената, се отразяват на 95% от слоя REFLECTIX и не предизвикват затопляне на следващите слоеве от стената, които да пренасят топлинна енергия като загуби навън от ограждащата конструкция на помещението. Слоят топлоизолация от XPS допълнително възпрепятства загубите на топлина от кондукция и конвекция в структурата на панела.
Доказано е чрез измервания че изолацията REFLECTIX е еквивалентна на 7 см конвеционален топлоизолационен материал.

"Алфатон" © 1999-2024

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!