понеделник, 26 Януари 2024 06:45ч.
1.1. Топлоизолационни плоскости Монодур SL1.1. Топлоизолационни плоскости Монодур SL

Топлоизолационни плоскости MONODUR  SL Топлоизолационните плоскости MONODUR тип SL са произведени от специален стабилизиран експандиран пенополистирен MONODUR  , с обемно тегло 20 кг/м3, и притежават отлични механични и топлоизолационни храктеристики в сравнение с обикновените топлоизолационни материали.
1.2. Топлоизолационни плоскости Монодур S1.2. Топлоизолационни плоскости Монодур S

Топлоизолационни плоскости MONODUR  S Топлоизолационните плоскости MONODUR тип S са са произведени от специален стабилизиран експандиран пенополистирен MONODUR  с обемно тегло 25 кг/м3, и притежават по-добри механични храктеристики и по-нисък  коефициент на топлопроводност.
1.3. Топлоизолационни плоскости Монодур  F1.3. Топлоизолационни плоскости Монодур F

Топлоизолационни плоскости MONODUR  F Топлоизолационните плоскости MONODUR тип F са са произведени от специален стабилизиран експандиран пенополистирен MONODUR , с обемно тегло 30 кг/м3, което обуславя техните по-добри механични храктеристики - по-високи якости на натиск и на огъване, както и по малка водопоглъщаемост и по-добър коефициент на топлопроводност.
"Алфатон" © 1999-2024

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!