понеделник, 26 Януари 2024 05:22ч.
Система с МОНОДУР EPS за скатни покриви - обща информация

 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СКАТНИ ПОКРИВИ С ПЛОСКОСТИ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРЕН Покривът е елемент от сградите, при който обикновено се получават най-големи топлинни загуби, затова топлоизолацията им е много важна за енергийната ефективност.
Система с МОНОДУР EPS за скатни покриви с дървена конструкцияСистема с МОНОДУР EPS за скатни покриви с дървена конструкция

 Покривът е елемент от сградите, при който обикновено се получават най-големи топлинни загуби, затова топлоизолацията им е много важна за енергийната ефективност.
Система с МОНОДУР EPS за скатни покриви със стоманобетонова конструкцияСистема с МОНОДУР EPS за скатни покриви със стоманобетонова конструкция

Покривът е елемент от сградите, при който обикновено се получават най-големи топлинни загуби, затова топлоизолацията им е много важна за енергийната ефективност.
"Алфатон" © 1999-2024

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!